Persondatapolitik/Procedurer 

Af 25.maj 2020 

Grundlæggende betingelser 

Når du opretter dig som bruger hos Greenabout Technology ApS gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om. Dette dokument hjælper dig med at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personoplysninger. 

Når vi taler om “Greenabout”, “vi”, “os” eller “vores”, mener vi Greenabout Technology ApS og vores samarbejdspartnere. Vi bruger også “Politik” til at henvise til denne Persondatapolitik og “Websted” til at henvise til vores applikationer og websteder. 

Personoplysninger – Hvad vi indsamler og hvad vi bruger dem til 

1.1 Stamdata 

Når du opretter en profil hos os, genererer vi en personlig konto til dig på Greenabout (“Konto”) og indsamler følgende personoplysninger om dig (“Stamdata”): 

For private medlemskaber 

 • • Fornavn og efternavn 
 • • Adresse, by og land 
 • • Mobil nummer 
 • • Rejsekort nummer – det er ikke et krav men en ekstra mulighed 
 • • Kørekort billede 
 • • e-mailadresse 
 • • Via DIBS by Nets registrerer du dit betalingskort (se politik : https://www.dibs.dk/gdpr) 
 • • Du bliver tildelt en adgangskode der kan ændres til din personlige kode. Koden bliver naturligvis krypteret. 
 • • Du modtager en pinkode der gør det muligt for dig at tilgå bilerne, hvis der samtidig er en aktiv reservation på din personlige profil 

For Virksomhedsaftaler 

 • • Fornavn og efternavn 
 • • virksomhedsadresse, by og land 
 • • Mobil nummer 
 • • e-mailadresse 
 • • Du bliver tildelt en adgangskode der kan ændres til din personlige kode. Koden bliver naturligvis krypteret. 
 • • Du får en pinkode der gør det muligt for dig at tilgå bilerne, hvis der samtidig er en aktiv reservation på din personlige profil 
 • • Du får registreret din RFID kode fra adgangskort, hvis virksomheden har nøglefri løsning 

Disse oplysninger er obligatoriske, hvilket betyder, at det ikke er muligt at tilmelde sig og benytte delebilsordningen uden disse oplysninger. 

Ingen udenfor Greenabout og tildelte administratorer (ved virksomhedsaftaler) vil kunne se dine oplysninger og heller ikke se hvornår du eller andre har en ventende eller afsluttet reservation. 

1.2 Oplysninger i reservationer 

Vi indsamler og registrerer oplysninger om din reservation når du bestiller en bil og når din reservation er afsluttet. De oplysninger vi registrerer omfatter: 

For private medlemskaber 

 • • Hvor du vil afhente bilen 
 • • Hvilket tidsrum du reserverer bilen 
 • • Et reservationsnummer 
 • • Hvordan du åbner bilen, fx med sms eller RFID kode (rejsekort) 
 • • Hvornår du henter og afleverer bilen 
 • • Hvor mange km du har kørt i bilen 
 • • Hvordan du betaler, fx faktura, Mobilpay eller betalingskort 

Se i øvrigt vilkår i vores retningslinier : http://www.greenabout.dk/delebiler/information 

For Virksomhedsaftaler 

 • • Hvor du vil afhente bilen 
 • • Hvilket tidsrum du reserverer bilen 
 • • Et reservationsnummer 
 • • Hvordan du åbner bilen, fx med sms eller RFID kode (adgangskort/brik) 
 • • Hvornår du henter og afleverer bilen 
 • • Hvor mange km du har kørt i bilen 
 • • Kørselslog – for virksomheder med aftaler herom 

Du bedes afstå fra at dele følsomme personlige dokumenter eller oplysninger med os, uanset om de vedrører dig selv eller andre. 

1.3 Cookies 

Vores Websted bruger endnu ikke cookies. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger og anvendes til forskellige formål. 

1.4 Din IP-adresse, browserindstillinger og placering 

Når du besøger Webstedet, registrerer vi din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge Webstedet. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog og tidszone. Vi indsamler disse oplysninger, således at vi kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af Webstedet. Vi bruger også IP-adressen til at estimere din placering (på byniveau), og så vi ved, hvilke sæt af vores Vilkår og Betingelser, der gælder for din brug af vores Websted. 

1.5 Nyhedsbreve og oversigtsmails 

Vi indsamler de oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig delebilsordning og vores nyhedsbreve (vi indsamler dit navn, din e-mailadresse og nyhedsbrevspræferencer). Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve, oversigtsmails eller lignende, kan du afmelde ved at skrive til os på info@greenabout.dk og få ændret dine indstillinger. 

1.6 Til hvilke formål bruger vi dine personoplysninger? 

Vi bruger de oplysninger, som du giver os til at: 

 • • Yde services og leve op til leverancer med virksomheder, herunder give dig adgang til din profil og vores Websted og booke og åbne biler 
 • • Identificere dig som en registreret bruger, når du logger ind på Webstedet og besøger Webstedet igen 
 • • Forbedre Webstedet og vores services 
 • • Svare på dine spørgsmål og yde relateret kundeservice 
 • • Sende dig vores nyhedsbreve 
 • • Udføre diverse interne forretningsformål, såsom dataanalyse, revisioner, overvågning og forebyggelse af misbrug, udvikling af nye produkter og services, forbedre eller ændre Webstedet eller vores services, identificere anvendelsestendenser, bestemme effektiviteten af vores reklamekampagner, samt drive og udvide vores forretningsaktiviteter 
 • • Overholde gældende lovkrav og retsproces, efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, samt overholde relevante branchestandarder og vores interne politikker 
 • • Beskytte vores forretningsaktiviteter eller dem tilhørende ethvert af vores associerede selskaber 
 • • Beskytte vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre 
 • • Give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse eventuelt erstatningsansvar, som vi pådrager os 

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, og vi vil give specifik meddelelse herom på indsamlingstidspunktet. 

1.7 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

 • • Vi skal behandle dine personoplysninger for at: 
 • • Opfylde vores kontrakt med dig / virksomhed 
 • • Overholde vores juridiske forpligtelser) og drive en online-bookingplatform i overensstemmelse med, f.eks. direktivet om urimelig handelspraksis. 
 • • Forfølge vores egne legitime forretningsmæssige interesser i forbindelse med driften af Webstedet og ydelsen af vores services til dig. 
 • • Til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvor nødvendigt. 

Nogle af disse grundlag til behandling af dine personoplysninger overlapper hinanden, så der kan være flere årsager, der berettiger os til at behandle dine personoplysninger. 

I de begrænsede tilfælde, hvor du udtrykkeligt har givet dit samtykke til os til at behandle dine personoplysninger, f.eks. når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du bedes dog være opmærksom på, at vi måske har ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger, hvis det kan retfærdiggøres i henhold til et af de ovennævnte retsgrundlag. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller til at bede os om at begrænse behandlingen. Se nedenfor i 11 for nærmere oplysninger. 

Hvis du vil have flere oplysninger om vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver – se 14 nedenfor. 

Kreditkortdata (privat kunder) 

Vi gemmer ikke på noget tidspunkt kortdata brugt til onlinebetaling og al kommunikation under bestilling og betaling er krypteret. 

Alle administrative sider og sider der ellers kunne indeholde følsomme oplysninger er SSL krypteret og PCI certificeret gennem vores databehandlere. 

2 Offentliggørelse af personoplysninger 

2.1 Offentliggørelse af personoplysninger på Webstedet 

Vi er en lukket bookingplatform og vi deler ingen personoplysninger fra vores Websted. 

Stamdata og andre oplysninger 

Dine stamdata ligger i vores server hostet af vores databehandler https://www.simply.com 

Når du laver opretter en Konto på vores Websted vil dine profiloplysninger være beskyttet på vores server og ikke være offentlig for andet end til din personlige og intern brug, som nævnt ovenfor. 

2.2 Andre videregivelser 

I tillæg til ovenstående, kan vi videregive dine personoplysninger til følgende parter og under de følgende omstændigheder: 

 • • For at give tredjepartsleverandører, konsulenter og andre serviceudbydere mulighed for at udføre services på vores vegne 
 • • Til Greenabout datterselskaber og andre selskaber i Greenabout koncernen 
 • • For at overholde love eller svare på krav, retsproces (herunder men ikke begrænset til stævninger og retskendelser) samt efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder 
 • • For at samarbejde med tilsynsmyndigheder og statslige myndigheder og den danske forbrugerombudsmand, i forbindelse med undersøgelser eller sagsforelæggelser 
 • • Til tredjeparter i forbindelse med håndhævelse af vores vilkår og betingelser http://www.greenabout.dk/delebiler/information og Retningslinjer 
 • • Til tredjeparter for at beskytte vores forretningsaktiviteter eller vores associerede selskabers forretningsaktiviteter 
 • • Til tredjeparter for at forfølge tilgængelige retsmidler, eller begrænse erstatningsansvar, som vi kan pådrage os 
 • • Til tredjeparter for at vi kan undersøge, forebygge eller gribe ind over for formodede eller faktiske forbudte aktiviteter, herunder men ikke begrænset til svig og misbrug af vores Websted 
 • • Til en tredjepart i tilfælde af eventuel reorganisering, fusion, erhvervelse, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller enhver del af vores virksomhed eller aktiver (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende forløb). 

3 Dataansvarlig 

3.1 Oplysninger, for hvilke vi er den dataansvarlige 

Vi er den dataansvarlige for Stamdata, som du indtaster i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af din profil, som omfatter, men ikke er begrænset til dit navn, adresse, kørekort, mobilnr. og e-mailadresse. 

Vi er også den dataansvarlige for de oplysninger, der videregives til andre services (se 2.2). Danmarks databeskyttelseslovgivning regulerer vores indsamling af dine oplysninger. 

4 Links til websteder 

Vores Websted kan indeholde links til andre websteder. Vores medtagelse af sådanne links indebærer ikke vores godkendelse af de pågældende websteder. Vi kontrollerer ikke indholdet af disse tredjepartswebsteder og påtager os intet ansvar for tredjeparten eller deres politikker eller praksisser. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse tredjepartswebsteders persondatapolitikker, da deres procedurer til indsamling, håndtering og behandling af personoplysninger kan være anderledes end vores. 

5 Databehandlere og overførsel af personoplysninger uden for EU 

Vi bruger eksterne virksomheder til hosting af vores data fra Webstedet og vores services. Disse virksomheder er databehandlere for de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ved at acceptere denne Politik, accepterer du, at vi også kan gøre det muligt for de oplysninger, som du er dataansvarlig for, bliver behandlet af disse databehandlere. 

Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne, og det følger af disse aftaler, at de skal handle udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner. Ved at acceptere denne Politik bemyndiger du os til at give sådanne instrukser til databehandlerne om at behandle oplysninger i overensstemmelse med denne Politik og med henblik på at bruge Webstedet. 

Databehandlerne har truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse, og for at beskytte oplysningerne mod videregivelse til uvedkommende, misbrug eller anden behandling i strid med databeskyttelseslove. 

På din anmodning – og muligvis mod eventuelt vederlag til databehandlernes til enhver tid gældende timepriser for et sådant arbejde – skal databehandlerne forsyne dig med tilstrækkelige oplysninger for at påvise, at de ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er blevet truffet. 

Vi overfører ingen data til lande udenfor EU. 

6 Dataopbevaring 

Vi opbevarer de Stamdata og andre personoplysninger, som du tilvejebringer, herunder dine reservationer, så længe du har en Konto som nødvendigt for at yde vores services til dig. Hvis du vælger at slette din Konto, bedes du være opmærksom på, at alle dine reservationer også vil blive slettet. Vi sletter disse oplysninger på din anmodning, og vi gemmer kun en logfil med følgende oplysninger: dit navn, din e-mailadresse og datoen for sletningen af din Konto. Vi opbevarer logfilen i 3 år. Alle andre oplysninger slettes. De data der opsamles fra dine aktiviteter for vores videre behandling, anonymiseres og kan efter sletning af din profil, ikke længere henføres til din person. 

7 Sikkerhedsforanstaltninger 

Vi bruger rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i vores organisation, og vi foretager jævnligt revision af vores system for sårbarheder. Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du sender til os. E-mails er muligvis ikke krypteret, og vi råder dig derfor til ikke at medtage eventuelle fortrolige oplysninger i dine e-mails til os. 

Vi opdaterer løbende vores sikkerhedsprocedurer, idet disse praksisser udvikler sig over tid. 

8 Cookies 

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige o

8.1 Hvilke typer af Cookies bruger vi? 

Websitet bruger flg. cookies:

 • Google – til at måle trafikken på websitet og skræddersy annonceringen
 • Facebook – til vores Facebook like knap (så vi kan se om du allerede har liket siden) og skræddersy annonceringen

Cookies er små stykker information, som Webstedet placerer på din computers harddisk, på din tablet eller på din smartphone. Bemærk, at HTML5 har introduceret internetlagring, der har egenskaber, der ligner Cookies, og at vi derfor betragter dette som en Cookie i det følgende. 

Cookies indeholder oplysninger, som Webstedet bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger. 

8.2 Hvad bruger man Cookies til? 

Man bruger Cookies til: 

Generering af statistik 

Måling af Webstedstrafik såsom antallet af besøg på Webstedet, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger på Webstedet, og i hvilke overordnede geografiske områder de besøgende er placeret. 

Overvågning af Webstedets ydeevne og din brug af vores Websted 

Overvågning af Webstedets, vores applikationers og websites ydeevne, og hvordan du bruger et Websted samt applikationer. 

Godkendelse samt forbedring af funktionaliteten af vores Websted 

Optimering af din oplevelse med Webstedet, som omfatter at huske dit brugernavn og din adgangskode, når du vender tilbage til Webstedet samt at huske oplysninger om din browser og præferencer (f.eks. hvilket sprog du foretrækker). 

Kvalitetssikring 

Sikre kvaliteten af bruge af Webstedet. 

8.3 Sletning af cookies 

Du kan slette de cookies, der allerede er på din enhed. Du kan som regel slette cookies fra Privatlivs- eller Historik-området, der er tilgængeligt fra menuen Indstillinger eller Valgmuligheder i browseren. I de fleste browsere kan den samme menu tilgås via tastaturgenvejen Ctrl+Shift+Del eller Command+Shift+Del, hvis du bruger en Mac. 

(Bemærk, at hvis du ikke accepterer Cookies fra vores Websted, kan du opleve en vis ulejlighed i din brug af Webstedet, og du kan være forhindret i at få adgang til nogle af dets funktioner.) 

9 Adgang til og indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig 

Hvis du har en Konto på Greenabout, kan du logge ind på din Konto og se, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, herunder dine reservationer. Ønsker du adgang til dine reservationer, kan du kontakte os på vores mail : info@greenabout.dk 

10 Berigtigelse og sletning af dine personoplysninger 

Hvis de Stamdata eller andre personoplysninger, som vi opbevarer om dig i vores egenskab af dataansvarlig, er urigtige eller vildledende, kan du selv berigtige de fleste af oplysningerne via din Profilkonto. Vi anbefaler, at du selv berigtiger dine oplysninger. Ellers er du velkommen til at bede os om at hjælpe med at berigtige dine oplysninger. 

Du kan til enhver tid berigtige eller slette eventuelt indhold og personoplysninger på Webstedet, for hvilke du er den dataansvarlige (se 3.2). Hvis dine personoplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker at blive vist på Webstedet, kan du opdatere eller slette oplysningerne ved at logge ind på din profilkonto. 

Når din Konto er slettet, bliver alle oplysningerne, der er forbundet med din Konto slettet, herunder dine Stamdata og person henførbare reservationer på Webstedet. Dog vil dine aktiviteter stadig ligge til vores disposition, men nu uden at kunne henvises til dine profildata og derfor anonyme. 

Vi forbeholder os retten til at blokere adgang til din Konto og/eller slette den, hvis aktiviteter eller indholdet forbundet med din Konto eller din(e) reservationer(r) på Webstedet efter vores vurdering er urigtige, misbruges, er vildledende, ikke betales eller på anden måde overtræder gældende love, tredjepartsrettigheder eller vores brugerretningslinjer eller er uforenelig med formålet med Webstedet. Hvis vi blokerer adgang til eller sletter din Konto, vil vi informere dig om 

årsagen til blokeringen eller sletningen af din Konto ved at sende en e-mail til den adresse, som du oplyste, da du oprettede din Konto. 

11 Andre rettigheder 

Ud over de rettigheder, der er angivet ovenfor med hensyn til dine personoplysninger, har du også følgende rettigheder: 

 • • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 
 • • Du har især en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. 
 • • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til info@greenabout.dk 

Under visse omstændigheder kan disse rettigheder være begrænsede eller betingede. For eksempel, hvorvidt du har ret til dataoverførbarhed i et bestemt tilfælde, afhænger af behandlingsaktivitetens specifikke omstændigheder. 

12 Børns oplysninger 

Vores Websted er ikke beregnet til børn. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 18 år har givet os deres personoplysninger, bedes du kontakte os. 

13 Vores databeskyttelsesrådgiver 

Vi har en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål om de databehandlingsaktiviteter, der udføres af os, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på: info@greenabout.dk. 

14 Ændringer til denne Politik 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne Politik. Datoen, der vises i starten af denne Politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, vil vi give dig meddelelse herom via vores Websted eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft. Hvis du gør indsigelse mod vores ændringer, kan du lukke din Konto. Din fortsatte brug af vores Websted efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om ændringerne til Politikken betyder, at du accepterer den opdaterede Politik. 

Kontaktoplysninger og hvor du kan sende spørgsmål eller klager 

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende vores Politik, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller gerne vil have os til at berigtige dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: info@greenabout.dk. 

Du kan også kontakte os via post. 

Hvis du kontakter os, og din klage ikke løses, har du yderligere muligheder, for eksempel kan du altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Vores kontaktoplysninger er: 

Greenabout Technology ApS

Saltværksvej 73 B

2770 Kastrup

CVR-nr.: 41328436 

Current Privacy Policy valid until Dec 31th 2020.