GAM Fleet Management

Med en flådestyringsløsning fra Greenabout (GAM) optimeres persontransporten i virksomheden, og I opnår de lavest mulige omkostninger pr. kørt km. Samtidig vil løsningen optimere udnyttelsen af bilerne, hvilket resulterer i en mere grøn profil med mindre CO2 udledning.

Alle biler og køretøjer, som indgår i flådestyringen, oprettes i GAM Fleet Management og monteres med en fysisk GPS/GSM styreenhed som giver fuld indsigt i placering af bilerne, samt hvordan de anvendes og af hvem. Med disse data vil I altid have et korrekt billede over brugen af bilerne, og om I har det rette antal biler til de rette lokationer.

GAM Fleet Management har flere funktioner, der kan tilpasses den enkelte virksomheds nøjagtige behov.

FORDELE

Live streaming af den præcise placering på alle køretøjer i flåden.

Overblik – hvad tid er turen startet og sluttet, kørerute, kørte kilometer, hvem har kørt bilen, kørselsadfærd (fart, benzinforbrug).

Elektronisk kørebog som let kan integreres til virksomhedens ERP-system.

Nøglefri løsning – tændingsnøglen befinder sig altid i bilen i en lille smartbox i handskerummet. Bilen åbnes via sms eller RFID kort.

Nemt bookingsystem via web, app og Outlook.

Support hotline 24/7

Rapporter/statisikker – ledelsesrapporter og KPI-rapporter på hele flåden i faste intervaller.

Rådgivning om, hvordan flåden optimeres bedst muligt.

Administration

I GAM Fleet Managements administrationsmodul indstilles anvendelsen af bilerne

Køretøjerne kan inddeles i forskellige grupper. F.eks.:

  •  Geografiske placeringer
  •  Type og model
  •  Størrelse
  •  Anvendelse

Inddelingerne hjælper til at håndtere, hvilke køretøjer den enkelte medarbejder har adgang til.

Jeres medarbejdere oprettes med profiler, der udover personlige informationer også indeholder inddelinger til at håndtere, hvilke biler den enkelte medarbejder har adgang til.

Fra GAM Fleet administrationsmodulet har I adgang til en række udskrifter og rapporter om de enkelte biler og medarbejdere. Optimering af bilernes brug samles i økonomiske rapporter, som kan danne grundlag for en forbedring af flådens anvendelse, og dermed besparelser for virksomhedens drift og miljø.

Reservation og Booking

Fleksibel booking af biler i GAM Fleet Management 

Web
En booking kan foretages direkte på vores website, hvor medarbejderen enkelt og på et øjeblik kan vælge den bil, han/hun skal bruge samt i hvilket tidsrum, den skal bruges.

Outlook
Det er muligt, at få en funktion direkte implementeret i Outlook, så bookingen nemt kan laves her og derefter fremgå i medarbejderens kalender. Det giver overblik, og det ses nemt, om man har husket at booke en bil. 

App
Som en sidste mulighed kan medarbejderen lave en booking direkte på mobilen i GAM Fleet app, som er udviklet til både IOS og Android.

Når reservationen er bestilt, modtager medarbejderen en SMS og en e-mail med informationer om bookingen.

Statistik

Fuldt overblik over hele flåden med GAM Fleet Managements indbyggede statistikmodul

På oversigtskortet i administrationsmodulet kan man se, hvor de enkelte biler befinder sig her og nu eller på et givent tidspunkt.

Kort tid efter en tur er afsluttet, kan man i statistikmodulet se, hvor langt bilen har kørt. Data kan herefter viderebehandles i regnskabssystemet, så udgiften kan fordeles på de rigtige konti.

I får overblik over, hvordan bilerne i jeres flåde bliver udnyttet; om det er den rigtige flådesammensætning, står bilerne de rigtige steder, er der over-/underkapacitet, hvordan kører medarbejderne i virksomhedens biler m.m.

Har I brug for dokumentation på, hvem som har kørt en bestemt bil på et givent tidspunkt, og hvornår er turen startet og afsluttet, kan dette hurtigt aflæses i systemet.

Rapporter

Flådestyring har aldrig været nemmere end med GAM Fleet Managements rapportmodul.

Rapporterne kan tilpasses, så de matcher behovet i netop jeres virksomhed. Rapporterne indeholder bl.a. ledelsesrapportering, KPI rapporter, optimeringspotentiale m.m.

Med afsæt i relevante rapporter kommer vi løbende med anbefalinger til, hvordan I kan optimere jeres flåde. Har flåden den rigtige sammensætning, står bilerne de rigtige steder, bliver kørslen fordelt jævnt på bilerne, hvad er brændstofforbruget, og hvad med omkostningerne til service og vedligeholdelse? 

Svar på disse og andre spørgsmål kan hentes fra rapportmodulet.

Kørebog

Slut med besværet med at skulle udfylde kørebog og aflevere bilag til regnskabet. Med GAM Fleet Managements integrerede kørebogsmodul sker det hele automatisk

Alle ture bliver logget i kørebogsmodulet med informationer om, hvor og hvornår turen er startet, hvem har kørt i bilen, hvilken rute har bilen kørt, hvor og hvornår er turen afsluttet, og hvad var gennemsnitshastigheden.

Når turen er afsluttet, kan data automatisk overføres til jeres øvrige systemer, så udgifter med det samme kan viderebehandles.

GAM Fleet Management giver et hurtigt indblik i, hvem der kører i bilerne, og hvor befinder bilerne sig. Det giver mulighed for hurtigt at tildele fx en opgave til den, der er nærmest kunden eller at kunne fortælle kunden allerede over telefonen, hvornår I forventer at kunne være hos ham/hende.

Det er også muligt at opsætte geofence på bilerne. Dermed kan systemet give en alarm, hvis en bil kører uden for en planlagt rute eller ind i et specielt område.

Nøglefri

Greenabout tilbyder som en af de eneste på det danske marked en nøglefri løsning til jeres flådestyringssystem

Bilnøglen befinder sig i en lille boks, der monteres i handskerummet, og nøglen skal dermed aldrig forlade bilen.

Der er således intet besvær med håndtering af nøgler, der skal hentes et centralt sted, før bilen kan bruges. Medarbejderen kommer heller ikke ved en fejl til at tage nøglen med hjem i lommen.

Når medarbejderen har foretaget sin reservation, betjenes bilens låsefunktion med et RFID kort eller mobiltelefon. Når turen afsluttes, placeres nøglen igen i nøgleholderen, og bilen låses automatisk, når medarbejderen forlader bilen. 

Hvis der ikke er en aktiv booking på bilen, kan denne ikke startes, uanset om man har adgang til nøglen.